U zendt of leent personeel uit of u detacheert personeel in Nederland

Als u een werknemer uitleent, uitzendt of detacheert om in Nederland te gaan werken, bent u voor die werknemer inhoudingsplichtig. Dit geldt ook als u een werknemer detacheert naar een Nederlands onderdeel van uw concern. U moet zich dan als werkgever aanmelden bij de Nederlandse Belastingdienst. Dat doet u met het formulier ‘Aanmelding Onderneming buitenland'.

Als een belastingverdrag bepaalt dat uw werknemer in Nederland belasting over het loon moet betalen, houdt u loonbelasting in op het loon van uw werknemer.

Als een socialezekerheidsverdrag, socialezekerheidsverordening of nationale wetgeving bepaalt dat de werknemer sociaal verzekerd is in Nederland, moet u premie volksverzekeringen inhouden, de premies werknemersverzekeringen betalen en de bijdrage Zorgverzekeringswet inhouden of werkgeversheffing Zorgverzekeringswet betalen.

Aansprakelijkheid voor de loonheffingen

Als u een werknemer uitleent, uitzendt of detacheert, bent u een uitlener. Degene aan wie u personeel ter beschikking stelt, heet een inlener. U bent als uitlener de formele werkgever en verplicht om de loonheffingen te betalen. Maar als u deze niet betaalt, dan kunnen wij de inlener van uw personeel hiervoor aansprakelijk stellen. De inlener zal het aansprakelijkheidsrisico daarom willen beperken. Dit kan de inlener onder andere doen door het geschatte bedrag aan loonheffingen te storten op een g-rekening.

Meer informatie over het beperken van de inlenersaansprakelijkheid vindt u in de brochure 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel'.

Verleggingsregeling inhouding loonheffingen

Detacheert u een werknemer naar een Nederlands onderdeel van uw concern of gaat die in Nederland voor u werken? Dan bent u in principe inhoudingsplichtig, maar u kunt ons vragen of het Nederlandse onderdeel van uw concern de loonheffingen mag inhouden. Dit is de zogenoemde verleggingsregeling.

Voor het toepassen van de verleggingsregeling moet u samen met het Nederlandse concernonderdeel een verzoek doen bij het belastingkantoor waaronder het Nederlandse concernonderdeel valt. In het verzoek vermeldt u de volgende gegevens:

  • naam, adres en vestigingsplaats van uw concernonderdeel en eventueel het loonheffingennummer als uw concernonderdeel dat heeft
  • naam, adres, vestigingsplaats en loonheffingennummer van het Nederlandse concernonderdeel
  • de gewenste ingangsdatum van de beschikking
  • of u een algemene beschikking of een beschikking voor 1 of meer specifieke werknemers wilt hebben
  • als u een beschikking voor 1 of meer specifieke werknemers wilt hebben: naam, adres, woonplaats en burgerservicenummer van deze werknemers

Als wij uw verzoek hebben behandeld, sturen wij u een beschikking waarin staat of u de regeling mag toepassen.

U kunt een verzoek doen voor meerdere buitenlandse concernonderdelen tegelijk.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.