G-rekening

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en/of de btw aan ons kunt betalen. Een g-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.

Betaalt u de loonheffingen en/of de btw niet, dan kunnen wij de inlener aansprakelijk stellen. De inlener beperkt het risico van aansprakelijkheid door het geschatte bedrag aan loonheffingen en/of btw op uw g-rekening te storten.

Let op!

U bepaalt samen met de inlener welk percentage van de factuursom de inlener op uw g-rekening stort.

Hoe vraagt u een g-rekening aan?

Een g-rekening kunt u aanvragen met het formulier Aanvraag g-rekening.

Meer informatie

Lees meer over de g-rekening in de brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.