G-rekening

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en/of de btw aan ons kunt betalen.

De inlener stort het geschatte bedrag aan loonheffingen of btw op uw g-rekening. U kunt dit bedrag alleen gebruiken om de loonheffingen of btw te betalen. Betaalt u niet, dan kunnen wij de inlener niet aansprakelijk stellen voor het bedrag dat de inlener op de g-rekening heeft gestort.

Aangifte loonheffingen of btw-aangifte betalen

Wilt u een aangifte loonheffingen of btw-aangifte vanaf een g-rekening betalen? Zet dan bij uw betaling van de loonheffingen:

  • het betalingskenmerk van het aangiftetijdvak dat u moet betalen
    Het betalingskenmerk staat in de jaarlijkse 'Aangiftebrief loonheffingen'.

Zet bij uw betaling van de btw:

  • het aangiftenummer dat staat op uw uitnodiging om btw-aangifte te doen, of
  • het betalingskenmerk van het aangiftetijdvak dat u moet betalen
    Het betalingskenmerk staat in de jaarlijkse 'Aangiftebrief omzetbelasting'.

Vermeldt u het betalingskenmerk of aangiftenummer niet? Dan weten wij niet waarvoor u betaalt. Wij storten het bedrag dan terug op uw rekening. U kunt dan een naheffingsaanslag krijgen, omdat u niet hebt betaald.

Naheffingsaanslag loonheffingen of btw betalen

Wilt u een naheffingsaanslag loonheffingen of btw vanaf een g-rekening betalen? Zet dan bij de betaling:

  • het aanslagnummer dat op de naheffingsaanslag staat, of
  • het betalingskenmerk dat in de bijgesloten betaalinformatie staat

Weet u niet meer welk betalingskenmerk bij de aangifte of naheffingsaanslag hoort? Met de 'Zoekhulp betalingskenmerk' kunt u dat achterhalen.

Let op!

U beslist samen met de inlener of u een g-rekening gebruikt. Het is aan te raden om van tevoren afspraken te maken over het gebruik van een g-rekening.

Hoe vraagt u een g-rekening aan?

Een g-rekening kunt u aanvragen met het formulier Aanvraag g-rekening.

Meer informatie

Lees meer over de g-rekening in de brochure Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.