G-rekening

Als u personeel uitzendt, uitleent of detacheert op de Nederlandse markt, kan een inlener u vragen een g-rekening te openen. Een g-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee u alleen de loonheffingen en/of de btw aan ons kunt betalen.

Betaalt u de loonheffingen en/of de btw niet, dan kunnen wij de inlener aansprakelijk stellen. De inlener beperkt zijn risico van aansprakelijkheid door het geschatte bedrag aan loonheffingen en/of btw op uw g-rekening te storten.

Een g-rekening kunt u aanvragen met het formulier 'Aanvraag g-rekening'. U kunt dit formulier downloaden

Let op!

U bepaalt samen met de inlener welk percentage van de factuursom hij op uw g-rekening stort.

Meer informatie

Meer informatie over de g-rekening vindt u in de brochure 'Aansprakelijkheid voor loonheffingen en omzetbelasting bij inlening van personeel'. U kunt deze brochure downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.