Wet open overheid (Woo): zo regelt u een verzoek bij de Belastingdienst

De Wet open overheid (Woo) regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken.

Woo-verzoek doen bij de Belastingdienst

U kunt de Belastingdienst vragen om informatie over ons beleid openbaar te maken. En ook over de voorbereiding en uitvoering ervan. Dat kan op 2 manieren:

Omschrijf in uw verzoek zo precies mogelijk waarover u informatie wilt. Het moet gaan om informatie die we (digitaal) in documenten hebben vastgelegd. Vermeld ook uw telefoonnummer en e-mailadres in het verzoek.

Wanneer hoort u iets van ons?

We reageren binnen 4 weken op uw verzoek. We kunnen die termijn met 2 weken verlengen als we extra tijd nodig hebben - u krijgt dan bericht van ons.

Informatie over (rechts)personen maken we niet openbaar

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder onze geheimhoudingsplicht. Die informatie maken we niet openbaar. Vraagt u met een Woo-verzoek om dit soort informatie? Dan wijzen wij uw verzoek af.

Openbaar voor iedereen

Is informatie met een Woo-besluit openbaar gemaakt? Dan is die informatie daarna toegankelijk voor iedereen. We maken toegekende Woo-besluiten anoniem door bijvoorbeeld persoonsgegevens weg te laten. We publiceren ze - samen met de openbare documenten - op een aparte website. Die website is nog in ontwikkeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.