Schadevergoeding

Hebt u (materiële) schade geleden als direct gevolg van onrechtmatig handelen door de Belastingdienst? Dan kunt u een verzoek om schadevergoeding indienen.

Hoe moet u om een schadevergoeding verzoeken?

U dient uw schriftelijke verzoek in daar waar volgens u onrechtmatig is gehandeld. Dit kan zijn bij uw Belastingkantoor, bij de Douane of bij Dienst Toeslagen. U kunt daarvoor gebruiken, het formulier Verzoek Schadevergoeding.

In uw verzoek geeft u aan welke (materiële) schade u als direct gevolg van dit onrechtmatig handelen heeft geleden. U moet de schade aantonen, bijvoorbeeld met facturen en betaalbewijzen.

Wanneer kunt u een reactie op het verzoek verwachten?

Wij proberen binnen 8 weken te reageren. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat er aanvullende informatie nodig is, krijgt u daarover bericht.

Hoe wordt een verzoek tot schadevergoeding beoordeeld?

Bij de beoordeling van uw verzoek komen onder andere de volgende vragen aan bod:

  • Heeft de Belastingdienst onrechtmatig tegenover u gehandeld?
  • Is er een direct verband tussen het onrechtmatig handelen door de Belastingdienst en de door u gestelde geleden (materiële) schade?
  • Hebt u zelf ook schuld?
  • Hebt u alles gedaan om de schade te beperken?
  • Komt de schade voor vergoeding in aanmerking?

Wat doet u als u het niet eens bent met de beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing over uw verzoek om schadevergoeding? En vroeg u om meer dan € 5.000 schadevergoeding? Dan kunt u ons vragen om uw verzoek opnieuw te beoordelen. Maar let op: de vergoeding kan dan ook lager worden dan bij de 1e beslissing.

Stuur uw verzoek naar:

Ministerie van Financiën
Directoraat-Generaal Belastingdienst
Team Juridische Zaken
Postbus 20201
2500 EE Den Haag

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.