Inkeerregeling

Inkeren is een vorm van vrijwillige verbetering van uw aangifte, of van het alsnog aangifte doen van niet aangegeven inkomsten of vermogen.

Hebt u inkomsten of vermogen verkregen in Nederland of uit het buitenland, zoals spaargeld, beleggingen, een erfenis, of inkomsten uit ‘klussen’? En deze niet eerder aangegeven? Per ongeluk, omdat u een foutje maakte? Of met opzet? Dan hebt u waarschijnlijk minder belasting betaald dan u zou moeten betalen. U kunt bij de Belastingdienst altijd melden dat u nog belasting moet betalen.

U kunt daarvoor misschien een eerder ingediende aangifte nog verbeteren. En in sommige gevallen kunt u een beroep doen op de inkeerregeling, waardoor u mogelijk geen boete of een lagere boete krijgt. De belastingaanslag(en), en eventueel de rente over de te laat betaalde belasting, moet u wél altijd betalen.

Buitenlands inkomen

Binnen de Europese Unie hebben de lidstaten afgesproken dat zij elk jaar de gegevens van alle banksaldo's van bewoners van andere landen aan elkaar doorgeven. Daarnaast heeft Nederland met andere landen over de hele wereld inlichtingenverdragen. Nederland is door deze internationale verdragen steeds beter op de hoogte van het inkomen en het vermogen van mensen die in Nederland wonen, en in het buitenland geld of vermogen hebben.

Wilt u meer weten over internationale belastingregels? Op Internationale belastingregels leest u hier meer over.

Hoe kunt u niet-aangegeven inkomen alsnog melden?

Kijk welke situatie bij u past en wat u in die situatie kunt doen:

 • U hebt nog geen aangifte gedaan.
  Dan kunt u dat nog steeds doen. Vermeld dan ook de verzwegen inkomsten.
 • U hebt u wél al aangifte gedaan.
  Kijk dan of u die aangifte nog kunt verbeteren.
 • U kunt u de aangifte niet meer verbeteren.
  Gebruik dan het formulier Melding vrijwillige verbetering. Hiermee geeft u aan dat u alsnog vrijwillig aangifte wilt doen van niet-aangegeven inkomen.
  Wij beoordelen uw melding en kijken of u in aanmerking komt voor de inkeerregeling.

Komt u in aanmerking voor de inkeerregeling? Dan krijgt u geen boete. Komt u niet voor de inkeerregeling in aanmerking en doet u alsnog juist en volledig aangifte? Dan krijgt u wel een boete. Maar de boete is dan vaak lager dan wanneer u géén vrijwillige verbetering had ingediend.

Komen wij er achter dat u inkomsten of vermogen hebt verzwegen? Dan zit een beperking van de boete er niet in en betaalt u de maximale boete.

De verschuldigde belasting, en de rente over het bedrag dat u te laat hebt betaald, moet u altijd betalen.

Veel melders zijn u voorgegaan

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruik gemaakt van de inkeerregeling voor binnen- en buitenlands vermogen. Door zich vrijwillig te melden is de boete beperkt en kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

Zie:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.