Vrijwillige verbetering (inkeerregeling)

Inkeren is een vorm van vrijwillige verbetering van uw aangifte, of van het alsnog aangifte doen van niet aangegeven inkomsten of vermogen.

Alsnog aangifte doen of uw aangifte verbeteren

Hebt u geen belastingaangifte gedaan over al uw inkomen en vermogen: loon, inkomen uit spaargeld of belegging, uit erfenissen, schenkingen of inkomsten uit overig werk? Of niet al uw inkomen aangegeven? En u wilt dat alsnog doen? Dan kunt u misschien nog aangifte doen. Of uw aangifte verbeteren. Ga daarvoor naar Mijn Belastingdienst.

Bent u ondernemer? Ga dan naar: Inloggen ondernemers/Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Melding vrijwillige verbetering

Ook kunt u gebruik maken van het formulier Melding vrijwillige verbetering. Hiermee geeft u aan dat u alsnog vrijwillig aangifte wilt doen van niet-aangegeven inkomen, vermogen, erfenissen en/of schenkingen.

Voorwaarde vrijwillige verbetering

U kunt bij ons altijd de juiste en volledige gegevens aanleveren, maar niet alle verbeteringen worden door ons aangemerkt als een vrijwillige verbetering.

U kunt vrijwillig alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren of de inkeerregeling gebruiken tot het moment dat u weet (of redelijkerwijs kunt weten) dat wij vermoeden dat u een erfenis, inkomen of vermogen niet hebt aangegeven.

Wat gebeurt er na uw 'Melding vrijwillige verbetering'?

Na ontvangst van uw formulier krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u een brief met het verzoek om ons een overzicht op te sturen met al uw inkomsten en vermogensgegevens (bijvoorbeeld bankstukken of een overzicht van een boedelverdeling). Hier hoort ook een overzicht bij van het verloop van uw banksaldo’s. En wij vragen u een toelichting te geven op grotere opnamen en stortingen.

Als wij alle gegevens van u hebben gekregen, beoordelen we welke belasting u had moeten betalen en krijgt u van ons een aanslag. De verschuldigde belasting, en de (belasting)rente over het bedrag dat u te laat hebt betaald, moet u altijd betalen.

Boete

Of wij een boete opleggen is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Een boete is namelijk maatwerk. Als wij van plan zijn aan u een boete op te leggen, informeren wij u altijd vooraf.

Voldoet u aan de voorwaarden voor vrijwillige verbetering? Dan kan dit gevolgen hebben voor een eventuele boete. In sommige gevallen krijgt u dan geen boete of is de boete lager dan wanneer u géén vrijwillige verbetering had ingediend.

Let op!

Uw veranderde inkomensgegevens geven wij door aan andere instanties. Bijvoorbeeld aan Dienst Toeslagen, het CAK en DUO. Daardoor kunt u ook van hen een reactie krijgen over een aanpassing in uw inkomen en vermogen. En moet u misschien onterecht gekregen geld aan hen terugbetalen. Hebt u daarover vragen? Neem dan contact op met de betreffende instantie.

Meer informatie over vrijwillige verbetering

Wilt u meer weten? En vindt u deze informatie niet op onze website? Belt u dan met het Verhuld Vermogen-centrum van de Belastingdienst op 088-153 25 02 en vanuit het buitenland: +31 88 153 25 02.

Zoekt u contact met de Belastingdienst over verzwegen inkomen? Dan gaan wij alleen in gesprek als we weten over wie het gaat. Wij voeren geen gesprekken met en over anonieme belastingplichtigen.

Dit geldt ook voor een gemachtigde. Wij gaan niet in gesprek zonder vooraf de naam van de cliënt te weten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.