Ten onrechte geen mededeling gedaan

Als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan, kan u dat extra geld kosten.

Gevolgen als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan

Als u ten onrechte geen mededeling hebt gedaan, kan de ontvanger de schade die hierdoor is geleden verhalen op de pandhouder of een overige derde. De hoogte van het te verhalen bedrag is de executiewaarde van de voormalige bodemzaak op het moment dat deze niet meer als bodemzaak kwalificeert. De executiewaarde is de geschatte waarde als de bodemzaak executoriaal zou worden verkocht.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.