Welke onderhandse akten registreren wij?

Wij registreren alleen nog akten waarvan registratie wettelijk is vereist voor de geldigheid van de rechtshandeling. Dat geldt voor akten:

  • die een pandrecht vestigen op een roerende zaak, op een recht aan toonder, of op het vruchtgebruik van een zo’n zaak.
  • die een pandrecht vestigen op een tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of order luidt, of op het vruchtgebruik van een zo’n recht
  • die zijn opgemaakt voor de stille cessie van vorderingen
  • die aandelen op naam in een beursgenoteerde vennootschap leveren

Het registreren van onderhandse akten is bij de Belastingdienst gratis.

Wij bewaren geen kopieën van uw akte!

De Belastingdienst bewaart geen kopieën of afschriften van geregistreerde akten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.