Welke onderhandse akten registreren wij?

Wij registreren alleen nog akten waarvan registratie wettelijk is vereist voor de geldigheid van de rechtshandeling. Dat geldt voor akten die:

  • een pandrecht vestigen op een roerende zaak, op een recht aan toonder of op het vruchtgebruik van zo’n zaak
  • een pandrecht vestigen op een tegen 1 of meer bepaalde personen uit te oefenen recht dat niet aan toonder of order luidt, of op het vruchtgebruik van zo’n recht
  • zijn opgemaakt voor de stille cessie van vorderingen
  • aandelen op naam in een beursgenoteerde vennootschap leveren

Het registreren van onderhandse akten bij de Belastingdienst is gratis.

Let op!

Wij bewaren geen kopieën of afschriften van geregistreerde akten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.