Welke gegevens registreert de Belastingdienst?

Wij registreren de volgende gegevens:

 • soort akte
 • de datum waarop de akte rechtsgeldig is geworden
 • naam en adresgegevens van ten minste 1 van de partijen die in de akte voorkomen
 • aantal bladen
 • aantal exemplaren, als u meer exemplaren van 1 akte aanbiedt
 • aantal annexen, als die er zijn
 • aantal renvooien, als die er zijn
 • een doorlopend volgnummer per registerdeel
 • of een akte is ondertekend

Wij registreren een aantal zaken en rechten niet. Bij welke organisatie u terecht kunt voor meer informatie hierover hangt af van het onderwerp:

 • Voor een merk, logo, model, tekening of een datumstempel voor bijvoorbeeld een idee, concept, (mode)ontwerp, prototype, uitvinding, muziekstuk of scenario bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.
 • Voor een technische vinding bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
 • Voor het laten vastleggen van een datumregistratie voor 'bewijs' dat u de (1e) maker bent van een letterkundig, wetenschappelijk of kunstzinnig werk bij een notaris of een commerciële aanbieder van registratiediensten.

Let op!

Wij bewaren geen kopieën of afschriften van geregistreerde akten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.