Wie mogen de geregistreerde gegevens inzien?

Wij mogen alleen op schriftelijk verzoek inzage geven in de geregistreerde gegevens of een uittreksel afgeven van de geregistreerde gegevens aan de volgende personen:

  • personen die als partij in de akte voorkomen
  • erfgenamen van personen die als partij in de akte voorkomen
  • zogenoemde rechtverkrijgenden

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.