Bestuurlijke sancties Wwft

Bedrijven uit bepaalde branches helpen mee om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen. Zo zijn zij wettelijk verplicht om (risicogebaseerd) cliƫntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Ook moeten zij onderzoeken of ze risico lopen om betrokken te raken bij witwassen of terrorismefinanciering en waar nodig hier maatregelen tegen nemen.

Aan ondernemers die deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomen, kan Bureau Toezicht Wwft (BTWwft) sancties opleggen. Het opleggen van een bestuurlijke boete is 1 van de mogelijkheden.

Verplichte publicatie van sancties en beslissingen

BTWwft is wettelijk verplicht om de opgelegde sancties openbaar te maken. Als de ondernemer tegen een sanctie bezwaar heeft ingediend, dan publiceren we onze beslissing op dit bezwaar ook. Daarnaast melden we of beroep of hoger beroep is ingesteld en wat de uitkomst van deze gerechtelijke procedure is.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.