Bestuurlijke boete van 12 september 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 12 september 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 2.800 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De autohandelaar heeft 1 of meerdere transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer contant is voldaan. Daarbij heeft de autohandelaar geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd en de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd of niet bewaard.
  • De autohandelaar heeft binnen de organisatie niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
  • De autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.