Bestuurlijke boete van 10 maart 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 10 maart 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 1.500 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
  • Daarbij heeft de autohandelaar geen cliëntenonderzoek uitgevoerd of de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd.
  • De autohandelaar heeft ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
  • De autohandelaar heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
  • De autohandelaar heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
  • De autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.