Bestuurlijke boete van 11 april 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 11 april 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 10.000 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
  • Daarbij heeft de autohandelaar geen cliëntenonderzoek uitgevoerd.
  • De autohandelaar heeft ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
  • De autohandelaar heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
  • De autohandelaar heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
  • De autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.
  • De autohandelaar heeft er niet voor gezorgd dat de werknemers en directie bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Ook krijgen zij niet regelmatig een opleiding om een ongebruikelijke transactie te kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te kunnen voeren.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.