Bestuurlijke boete van 25 juli 2022 voor een auto- en caravanhandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 25 juli 2022 aan een auto- en caravanhandelaar een bestuurlijke boete van € 1.125 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De auto- en caravanhandelaar heeft meerdere transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer contant is voldaan. Daarbij heeft de auto- en caravanhandelaar geen cliëntenonderzoek uitgevoerd.
  • De auto- en caravanhandelaar heeft 1 ongebruikelijke transactie niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
  • De auto- en caravanhandelaar heeft binnen de organisatie niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
  • De auto- en caravanhandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De auto- en caravanhandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.