Bestuurlijke boete van 26 januari 2022 voor een caravanhandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 26 januari 2022 aan een caravanhandelaar een bestuurlijke boete van € 2.600 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De caravanhandelaar heeft geen bijzondere aandacht besteed aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich brengen.
  • De caravanhandelaar heeft transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer in contanten is voldaan.
  • Daarbij heeft de caravanhandelaar geen cliëntenonderzoek uitgevoerd.
  • De caravanhandelaar heeft er niet voor gezorgd dat de werknemers en directie bekend zijn met de bepalingen van de Wwft. Ook krijgen zij niet regelmatig een opleiding om een ongebruikelijke transactie te kunnen herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te kunnen voeren.

De caravanhandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar ingediend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.