Bestuurlijke boete van 13 december 2021 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 13 december 2021 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 2.500 opgelegd.

De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij € 10.000 of meer contant is voldaan dan wel is 1 of meerdere zakelijke relaties aangegaan. De autohandelaar heeft daarbij geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd of de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd.

Ook heeft de autohandelaar ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.

Daarnaast heeft de autohandelaar binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen. En de autohandelaar beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.