Bestuurlijke boete van 14 december 2021 voor een autohandelaar (2)

Bureau Toezicht Wwft heeft op 14 december 2021 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 3.000 opgelegd.

De autohandelaar heeft transacties verricht waarbij € 10.000 of meer contant is voldaan en heeft daarbij geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd.

Ook heeft de autohandelaar ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.

Daarnaast heeft de autohandelaar geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die naar hun aard een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme met zich mee brengen.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. Daar leest u ook de volledige tekst van het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.