Bestuurlijke boete van 28 maart 2022 voor een autohandelaar

Bureau Toezicht Wwft heeft op 28 maart 2022 aan een autohandelaar een bestuurlijke boete van € 2.000 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De autohandelaar heeft transacties verricht en heeft daarbij geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd.
  • De autohandelaar heeft ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.

De autohandelaar heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.