Bestuurlijke boete van 30 maart 2022 voor een handelaar in motorfietsen

Bureau Toezicht Wwft heeft op 30 maart 2022 aan een handelaar in motorfietsen een bestuurlijke boete van € 1.000 opgelegd voor de volgende overtredingen:

  • De handelaar in motorfietsen heeft 1 of meerdere transacties verricht waarbij telkens € 10.000 of meer contant is voldaan. Daarbij heeft de handelaar in motorfietsen geen of onvolledig cliëntenonderzoek uitgevoerd of de gegevens van het cliëntenonderzoek niet volledig vastgelegd.
  • De handelaar in motorfietsen heeft 1 of meerdere ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit-Nederland.
  • De handelaar in motorfietsen heeft geen bijzondere aandacht besteed aan ongebruikelijke transactiepatronen en aan transacties die leiden tot een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme.
  • De handelaar in motorfietsen heeft binnen de organisatie geen of niet voldoende maatregelen genomen om risico's op het gebied van witwassen vast te stellen en te beoordelen.
  • De handelaar in motorfietsen beschikte niet over gedragslijnen, procedures en maatregelen om de risico's op witwassen en financieren van terrorisme te beperken en effectief te beheersen.

De handelaar in motorfietsen heeft tegen dit besluit geen bezwaar aangetekend. Het besluit is daarmee onherroepelijk geworden.

Downloads in deze zaak

U vindt in de actuele stand van zaken een beschrijving van het procesverloop. We publiceren ook het sanctiebesluit.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.