Willekeurige afschrijving

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan u een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren. Net als bij gewone afschrijving, mag de boekwaarde van het bedrijfsmiddel niet lager worden dan de restwaarde.

Er bestaan meerdere regelingen voor willekeurige afschrijving. De 2 belangrijkste zijn:

Betaling en ingebruikname bedrijfsmiddel

Als u het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik neemt, mag u meteen beginnen met afschrijven. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven over het bedrag dat u in het investeringsjaar hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.