Willekeurige afschrijving

Willekeurig afschrijven betekent dat u naast de gewone afschrijving zelf bepaalt hoe en wanneer u een bedrijfsmiddel afschrijft. Dit kan u een liquiditeits- en rentevoordeel opleveren. Net als bij gewone afschrijving, mag de boekwaarde van het bedrijfsmiddel niet lager worden dan de restwaarde.

Er bestaan meerdere regelingen voor willekeurige afschrijving. De 2 belangrijkste zijn:

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige verruiming van de regeling willekeurige afschrijving. Deze regeling geldt voor bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen. Die bedrijfsmiddelen kunt u voor maximaal 50% willekeurig afschrijven. Op het restant past u de gewone afschrijving toe.

Betaling en ingebruikname bedrijfsmiddel

Als u het bedrijfsmiddel direct na investering in gebruik neemt, mag u meteen beginnen met afschrijven. Neemt u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik, dan mag u maximaal afschrijven over het bedrag dat u in het investeringsjaar hebt betaald.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.