Vergoeding van andere kosten

Krijgt u als ondernemer een vergoeding voor kosten zoals schoonmaak-, verhuis-, of reiskosten? Deze kosten zijn aftrekbaar volgens de normale regels en met eventuele aftrekbeperkingen. De vergoeding is belast als winst uit onderneming.

Hoe verwerk ik dit in mijn boekhouding?

Hebt u het geld al ontvangen? Dan behoort het tot de winst uit onderneming. Hebt u het geld nog niet ontvangen, maar is de vergoeding al wel toegekend? Dan waardeert u uw recht op schadevergoeding op de balansdatum en zet het op de balans.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.