Vergoeding schade aan onroerende zaken en inboedel

De vergoeding die u ontvangt voor aardbevingsschade aan onroerende zaken die behoren tot uw ondernemingsvermogen, is belast als winst uit onderneming. Dat geldt ook voor de vergoeding voor gevolgschade aan inboedel die tot het ondernemingsvermogen behoort.

Hoe verwerk ik dit in mijn boekhouding?

Hebt u het geld al ontvangen? Dan behoort het tot de winst uit onderneming. Hebt u het geld nog niet ontvangen, maar is de vergoeding al wel toegekend? Dan waardeert u uw recht op schadevergoeding op de balansdatum en zet het op de balans.

Maar als u omvangrijke herstelkosten hebt, kunt u misschien gebruikmaken van de herinvesteringsreserve.

Kan ik de herstelkosten in 1 keer aftrekken?

Dat hangt af van de aard en omvang van de kosten.

Hebt u minder omvangrijke schade? Dan kunt u de herstelkosten in 1 keer aftrekken. Dat doet u in het jaar waarin u de kosten maakt.

Bij omvangrijke schade activeert u de herstelkosten. En schrijft u daarop af. In die situatie kunt u onder voorwaarden gebruikmaken van de herinvesteringsreserve.

Het is moeilijk om vooraf aan te geven wanneer een schade omvangrijk is en wanneer niet. Dat is afhankelijk van de feiten en omstandigheden.

Hoe maak ik gebruik van de herinvesteringsreserve?

Voor de herinvesteringsreserve wordt het verlies of de beschadiging van een bedrijfsmiddel gelijkgesteld met vervreemding. En de schadevergoeding met de opbrengst bij verkoop.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.