Ik staak mijn bedrijf na aardbevingsschade - wat betekent dat voor mij?

Over de stakingswinst betaalt u belasting. Bijvoorbeeld onroerend goed dat behoort tot uw ondernemingsvermogen, moet worden gewaardeerd. Datzelfde geldt voor het recht op schadevergoeding. U gaat daarbij uit van de waarde in het economische verkeer op de stakingsdatum.

Bedrijfsverplaatsing gevolgd door de start van een nieuwe onderneming kan ook tot staking leiden. Het zogenaamde identiteitscriterium bepaalt het verschil tussen verplaatsen of staken. Dat criterium houdt in dat er geen sprake is van staking als de identiteit van de onderneming ondanks de verplaatsing ervan gelijk is gebleven.

Start u een nieuwe onderneming en staakt u de oude? Daarvoor gelden stakingsfaciliteiten. U kunt dan mogelijk een beroep doen op de doorschuifregeling.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.