Bijzondere situaties

In een aantal gevallen geldt er voor het privégebruik van de auto een afwijkende berekening.

U gebruikt de auto korter dan een jaar

Als u de auto korter dan een jaar gebruikt, moet u het jaarbedrag aanpassen. Als u bijvoorbeeld een auto 5 maanden in gebruik hebt, is de correctie voor het privégebruik van de auto: 5/12 x 25% x de waarde van de auto. Dit bedrag verrekent u met de autokosten.

Als u op jaarbasis met de auto niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Het privégebruik op jaarbasis rekent u uit door het privégebruik te herrekenen. Als u bijvoorbeeld in 5 maanden tijd 100 kilometer privé hebt gereden, dan is het privégebruik op jaarbasis: 12/5 x 100 is 240 kilometer.

U gebruikt in de loop van het jaar een andere auto

Als u in de loop van het jaar een andere auto gaat gebruiken, moet u het privégebruik voor elke auto apart berekenen. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Als u op jaarbasis met de auto's gezamenlijk niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen.

U hebt meer dan een auto tegelijkertijd

Als u tegelijkertijd meer dan één auto van uw onderneming hebt, moet u het privégebruik voor elke auto afzonderlijk uitrekenen. Het totaal van de berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis per auto niet meer dan 500 kilometer rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen.

Let op!

Bent u ondernemer in de autobranche en gebruikt u uw auto's wisselend? Dan kunt u de waarde van de auto vaststellen volgens de 'Handreiking privégebruik auto'. U kunt deze handreiking downloaden. Wilt u de onttrekking achterwege laten? Dan kunt u volgens de 2 manieren van dezelfde handreiking bewijzen dat u op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt. We gaan ervan uit dat u zorgt voor een nauwkeurige registratie en dat de onttrekking juist in de aangifte inkomstenbelasting is opgenomen of terecht achterwege is gelaten.

Totale autokosten zijn minder dan de waarde van het privégebruik

Het kan zijn dat uw totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat u voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stelt u het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan uw totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto: geen bijtelling

Gebruikt u een bestelauto van uw onderneming uitsluitend zakelijk (dus: geheel niet privé)? Dan kunt u gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. U hoeft bij de berekening van de winst geen rekening te houden met een correctie in verband met privégebruik. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan moet u dat bij ons melden. Nadat u de verklaring hebt ingevuld en ingestuurd, hoeft u geen rittenregistratie mij te houden. Daar staat tegenover dat u nul kilometer privé mag rijden.

Wij controleren op privégebruik met camerabeelden. Als wij daarom vragen moet u kunnen aantonen dat een rit zakelijk was. Wij zullen vooral op ongebruikelijke plaatsen en tijdstippen controleren. Het is voor u verstandig om aantekeningen bij te houden van zakelijke ritten naar ongebruikelijke plaatsen of op ongebruikelijke tijdstippen  zodat u zich op een later moment nog kunt herinneren waarom u op dat moment daar was. 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.