Bijzondere situaties privégebruik auto

In een aantal gevallen geldt er voor het privégebruik van de auto een afwijkende berekening.

U gebruikt de auto korter dan een jaar

Als u de auto korter dan een jaar gebruikt, moet u het jaarbedrag aanpassen. Als u bijvoorbeeld een auto 5 maanden in gebruik hebt, is de correctie voor het privégebruik van de auto: 5/12 x 22% x de waarde van de auto. Dit bedrag verrekent u met de autokosten.

Als u op jaarbasis met de auto niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen. Het privégebruik op jaarbasis rekent u uit door het privégebruik te herrekenen. Als u bijvoorbeeld in 5 maanden tijd 100 kilometer privé hebt gereden, dan is het privégebruik op jaarbasis: 12/5 x 100 is 240 kilometer.

U gebruikt in de loop van het jaar een andere auto

Als u in de loop van het jaar een andere auto gaat gebruiken, moet u het privégebruik voor elke auto apart berekenen. Het totaal van die berekeningen verrekent u met de autokosten. Als u op jaarbasis met de auto's gezamenlijk niet meer dan 500 kilometer privé rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen.

U hebt meer dan een auto tegelijkertijd

Als u tegelijkertijd meer dan één auto van uw onderneming hebt, moet u het privégebruik voor elke auto afzonderlijk uitrekenen. Het totaal van de berekeningen verrekent u met de autokosten. Alleen als u op jaarbasis per auto niet meer dan 500 kilometer rijdt, hoeft u niets met de autokosten te verrekenen.

Totale autokosten zijn minder dan de waarde van het privégebruik

Het kan zijn dat uw totale autokosten minder bedragen dan het bedrag dat u voor het privégebruik van de auto moet tellen. In dat geval stelt u het bedrag van het privégebruik van de auto gelijk aan uw totale autokosten. Wat aan aftrekbare autokosten overblijft, is dan nihil.

Uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto: geen bijtelling

Gebruikt u een bestelauto van uw onderneming uitsluitend zakelijk (dus: geheel niet privé)? Dan kunt u gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. U hoeft bij de berekening van de winst geen rekening te houden met een correctie in verband met privégebruik. Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid dan moet u dat bij ons melden. Nadat u de verklaring hebt ingevuld en ingestuurd, hoeft u geen rittenregistratie mij te houden. Daar staat tegenover dat u nul kilometer privé mag rijden.

Wij controleren op privégebruik met camerabeelden. Als wij daarom vragen moet u kunnen aantonen dat een rit zakelijk was. Wij zullen vooral op ongebruikelijke plaatsen en tijdstippen controleren. Het is voor u verstandig om aantekeningen bij te houden van zakelijke ritten naar ongebruikelijke plaatsen of op ongebruikelijke tijdstippen  zodat u zich op een later moment nog kunt herinneren waarom u op dat moment daar was.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.