Beroepspensioenpremies: aftrek beperkt

Neemt u als ondernemer verplicht deel aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling? Er geldt een beperking voor uw pensioenopbouw. U mag pensioenpremies aftrekken als zakelijke kosten. Maar alleen als de premies binnen de fiscale grenzen blijven. Uw pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan 1,875% van het pensioengevend inkomen volgens het middelloonstelsel. Dit pensioengevend inkomen is ten hoogste:

In 2017: € 103.317 (pensioenopbouw dus maximaal 1,875% * € 103.317 = € 1.938)
In 2018: € 105.075 (pensioenopbouw dus maximaal 1,875% * € 105.075 = € 1.971)
In 2019: € 107.593 (pensioenopbouw dus maximaal 1,875% * € 107.593 = € 2.018)

Naast de verplichte premies mag u de premies aftrekken voor vrijwillige aanvulling op de bedrijfstak- en beroepspensioenregeling, voor zover u het maximale pensioengevend inkomen nog niet hebt bereikt. De aftrekbare premie in een jaar is maximaal 1/3 van de verschuldigde verplichte premies voor de pensioenregeling.

De beperking geldt alleen voor ondernemers die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van 1 van de volgende wetten:

  • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • de Wet op het notarisambt
  • de Wet verplichte beroepspensioenregeling

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.