Beroepspensioenpremies: aftrek beperkt

Neemt u als ondernemer verplicht deel aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling? Er geldt een beperking voor uw pensioenopbouw. U mag pensioenpremies aftrekken als zakelijke kosten. Maar alleen als de premies binnen de fiscale grenzen blijven. Uw pensioenopbouw mag niet hoger zijn dan 1,875% van het pensioengevend inkomen volgens het middelloonstelsel. U moet bij de opbouw ook rekening houden met een vermindering in verband met AOW-inbouw en met het maximale pensioengevend inkomen. Het pensioengevend inkomen is ten hoogste:

  • In 2022: € 114.866 (pensioenopbouw maximaal 1,875% * (€ 114.866 - € 14.802 AOW-inbouw) = € 1.877)
  • In 2023: € 128.810 (pensioenopbouw maximaal 1,875% * (€ 128.810 - € 16.322 AOW-inbouw) = € 2.109)
  • In 2024: € 137.800 (pensioenopbouw maximaal 1,875% * (€ 137.800 - € 17.545 AOW-inbouw) = € 2.255)

Naast de verplichte premies mag u de premies aftrekken voor vrijwillige aanvulling op de bedrijfstak- en beroepspensioenregeling, voor zover u het maximale pensioengevend inkomen nog niet hebt bereikt. De aftrekbare premie in een jaar is maximaal 1/3 van de verschuldigde verplichte premies voor de pensioenregeling.

De beperking geldt alleen voor ondernemers die verplicht deelnemen aan een beroeps- of bedrijfstakpensioenregeling op grond van 1 van de volgende wetten:

  • de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000
  • de Wet op het notarisambt
  • de Wet verplichte beroepspensioenregeling

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.