Zakelijke kosten

Van uw opbrengsten mag u zakelijke kosten aftrekken. Alleen de kosten die u maakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, zijn aftrekbaar: de zakelijke kosten. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van uw onderneming en de kosten die rechtstreeks op uw onderneming betrekking hebben. Alle andere kosten zijn niet aftrekbaar. Zakelijke kosten waarmee u te maken kunt krijgen, zijn:

  • adviezen over de levensvatbaarheid van de onderneming
  • inschrijving in het handelsregister
  • huur van bedrijfsruimte
  • briefpapier en ander correspondentiemateriaal
  • inrichting van een kantoor of werkplaats
  • onderhoudskosten
  • verzekeringen
  • reiskosten met het openbaar vervoer

Zakelijke kosten kunt u helemaal aftrekken van uw opbrengsten. Eventuele vergoedingen die u voor de kosten hebt ontvangen, moet u bij uw opbrengsten tellen. Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een persoonlijk karakter. Van deze gemengde kosten is alleen het zakelijke deel aftrekbaar. Welk deel dat is, leest u in het overzicht van mogelijk aftrekbare kosten.

Kosten die u maakt in de aanloopfase van uw onderneming kunnen ook aftrekbaar zijn.

Zakelijke kosten: geen toetsing van uw beleid

Bij de beoordeling van de vraag of kosten aftrekbaar zijn, letten wij op het motief waarmee u kosten hebt gemaakt. Als duidelijk is dat u de kosten volledig hebt gemaakt voor de zakelijke belangen van uw onderneming, accepteren wij de kosten als aftrekpost.

U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is.

Kosten in één keer aftrekken of spreiden?

Sommige kosten kunt u niet rechtstreeks aftrekken van de winst in het jaar waarin zij worden gemaakt, maar moet u verdelen over meerdere jaren. U moet dus onderscheid maken tussen:

Kosten aftrekken met of zonder btw?

Als u uitgaven doet voor uw onderneming, brengt de leverancier u vaak btw in rekening. Meestal kunt u deze btw terugkrijgen (de zogeheten aftrek van voorbelasting). In dat geval trekt u bij de winstberekening de kosten af exclusief  btw. Soms kunt u de btw niet aftrekken. Dan mag u bij de winstberekening de kosten aftrekken inclusief btw. Lees meer hierover bij Welke btw mag u niet aftrekken?

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.