Kosten die u in 1 jaar mag aftrekken

Alle kosten die betrekking hebben op 1 jaar, trekt u volledig af in het jaar waarin u ze hebt gemaakt. Het gaat bijvoorbeeld om:

  • lonen en andere personeelskosten
  • kosten van huur, verlichting, verwarming en dergelijke
  • kosten van grondstoffen, goederen en diensten die u inkoopt voor het maken van omzet door de onderneming in dat jaar
  • kosten die te maken hebben met het jaarlijkse onderhoud van bedrijfsmiddelen
  • kosten van zaken met een geringe waarde
    Als regel kunt u aanhouden dat dit zaken zijn met een kostprijs van minder dan € 450. Kunt u de btw op de kosten terugkrijgen, dan neemt u de kostprijs exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht, dan gaat u uit van € 450 inclusief btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.