Kosten die u gespreid over een aantal jaren moet aftrekken

Er zijn 2 redenen waarom u sommige kosten niet in 1 keer mag aftrekken. In de eerste plaats kunnen de kosten te maken hebben met de aanschaf van bedrijfsmiddelen. Dat zijn uw investeringen. Deze kosten kunt u pas aftrekken naarmate de investeringen in waarde verminderen: het zogenoemde afschrijven. In de tweede plaats mag u vooruitbetaalde kosten, dat wil zeggen de kosten die betrekking hebben op meerdere jaren, pas aftrekken in de jaren waarin uw onderneming nut heeft van die kosten.

De aanschafkosten van zaken die u een aantal jaren in uw onderneming gebruikt, moet u gespreid over die jaren van de opbrengsten van uw onderneming aftrekken. Op de meeste bedrijfsmiddelen schrijft u af. Voorbeelden zijn:

  • gebouwen, machines, auto's, inventaris en andere duurzame zaken die u voor de bedrijfsvoering gebruikt (de zogenoemde materiële bedrijfsmiddelen)
  • vergunningen en andere niet-tastbare zaken die nut hebben voor de onderneming en waarvan het gebruik leidt tot een waardevermindering van de vergunningen (de zogenoemde immateriële bedrijfsmiddelen)

Lees meer hierover bij Investeren in bedrijfsmiddelen en Afschrijving.

Behalve investeringen zijn er ook andere kosten die op meerdere jaren betrekking hebben. Als u voor uw onderneming in een bepaald jaar zulke kosten maakt, verdeelt u deze over de jaren waarin u verwacht nut van deze kosten te hebben. Voorbeelden van deze kosten zijn:

  • vooruitbetaalde kosten, zoals huur, verzekeringspremie en rente
  • een reclamecampagne voor 3 jaar die u in 1 keer hebt betaald

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.