Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken? Dan kunt u het bedrag dat u niet hebt gebruikt (de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek) verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Wij stellen per jaar met een beschikking vast hoeveel u kunt verrekenen. U vindt het bedrag van de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek op uw aanslagbiljet. U moet zelf goed bijhouden welke bedragen u al hebt verrekend en welke u nog in de toekomst kunt verrekenen. U vult de bedragen ook zelf in in uw aangifte, dat gebeurt niet automatisch.

Voorbeeld

In 2023 is de winst vóór zelfstandigenaftrek € 4.000.
U hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 5.030.
Maar de zelfstandigenaftrek mag niet hoger zijn dan de winst.
De zelfstandigenaftrek is dus beperkt tot € 4.000.
De winst na zelfstandigenaftrek is € 0.
U hebt dan in 2023 een niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek
van € 5.030 - € 4.000 = € 1.030.

In 2024 is de winst vóór zelfstandigenaftrek € 50.000.
U hebt recht op een zelfstandigenaftrek over 2024 van € 3.750.
De winst na zelfstandigenaftrek is € 46.250.
Er is in 2024 voldoende ruimte om de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2023 te verrekenen.
Na het verrekenen blijft er een winst over van € 46.250 - € 1.030 = € 45.220.
Het restant van uw niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is nu € 0.

Verrekenen bij overlijden

Eén van de voorwaarden voor het verrekenen van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is dat de ondernemer in het jaar van verrekening zelfstandigenaftrek krijgt. De ondernemer moet dan voldoen aan het urencriterium. Een ondernemer die is overleden, voldoet mogelijk niet aan dit criterium. In dat geval heeft deze ondernemer geen recht op zelfstandigenaftrek. De niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan dan niet verrekend worden.

Onder de volgende voorwaarden is de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek toch aftrekbaar van de stakingswinst:

  • Door het overlijden van de ondernemer wordt de onderneming gestaakt.
  • De ondernemer voldoet door het overlijden niet aan het urencriterium.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.