Verrekenen niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Als uw winst te laag is om de zelfstandigenaftrek helemaal te gebruiken, kunt u het bedrag dat u niet hebt gebruikt (de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek) verrekenen in de volgende 9 jaar. De winst moet in die jaren dan wel hoger zijn dan de zelfstandigenaftrek in die jaren.

Voorbeeld

In 2014 is de winst vóór zelfstandigenaftrek € 5.000. U hebt recht op een zelfstandigenaftrek van € 7.280. Maar de zelfstandigenaftrek mag niet hoger zijn dan de winst. De zelfstandigenaftrek is dus beperkt tot € 5.000. De winst na zelfstandigenaftrek is € 0. U hebt dan in 2014 een niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek van € 7.280 - € 5.000 = € 2.280.

In 2015 is de winst vóór zelfstandigenaftrek € 100.000. U hebt recht op een zelfstandigenaftrek over 2015 van € 7.280. De winst na zelfstandigenaftrek is € 92.720. Er is in 2015 voldoende ruimte om de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit 2014 te verrekenen. Na het verrekenen blijft er een winst over van € 92.720 - € 2.280 = € 90.440. Het restant van uw niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is nu € 0.

Verrekenen bij overlijden

Eén van de voorwaarden voor het verrekenen van niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek is dat de ondernemer in het jaar van verrekening zelfstandigenaftrek krijgt. De ondernemer moet dan voldoen aan het urencriterium. Als een ondernemer overlijdt, voldoet hij mogelijk niet aan dit criterium. Hierdoor krijgt hij geen zelfstandigenaftrek en kan hij zijn niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet verrekenen.

Onder de volgende voorwaarden kan de niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek toch van de stakingswinst worden afgetrokken:

  • De ondernemer overlijdt.
  • Door het overlijden wordt de onderneming gestaakt.
  • De ondernemer voldoet door zijn overlijden in het jaar van overlijden niet aan het urencriterium.

Dit Besluit 'Staking gehele onderneming; verrekening niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek' werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.