'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' intrekken

In 3 situaties moet u de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' intrekken: 1. als u de bestelauto niet meer gebruikt 2. als u de bestelauto helemaal of gedeeltelijk privé gebruikt 3. als u de verklaring onterecht hebt ingediend.

U gebruikt de bestelauto niet meer

Gebruikt u de bestelauto niet meer? Dan moet u de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' intrekken.

Gaat u een andere bestelauto gebruiken? Dan moet u de verklaring voor de huidige bestelauto intrekken. U kunt dan meteen een nieuwe verklaring indienen, waarin u het nieuwe kenteken vermeldt.

U gaat uw bestelauto helemaal of gedeeltelijk privé gebruiken

Gaat u de bestelauto gedurende het jaar privé gebruiken? Dan moet u de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' intrekken.

U rijdt meer dan 500 kilometer privé

Rijdt u voor en na de geldigheid van de verklaring in het kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé met de bestelauto? Dan moet u voor het privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van uw onderneming.

U rijdt maximaal 500 kilometer privé

Kunt u met een rittenregistratie bewijzen dat u met de bestelauto in het kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt? Dan hoeft u voor het privégebruik geen bedrag te verrekenen met de autokosten van uw onderneming.

U hebt de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' onterecht ingediend

Hebt u de 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto' onterecht ingediend? Dan moet u de verklaring intrekken.

Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • u de verklaring verkeerd hebt ingevuld
  • de auto niet in aanmerking komt voor deze verklaring

Veranderingen op tijd melden

U hebt een meldingsplicht om veranderingen rond het zakelijk gebruik van de bestelauto aan ons door te geven.

Verklaring intrekken

Wil u een eerdere verklaring weer intrekken? Dit doet u digitaal met het formulier 'Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto'. U vindt dit formulier via Inloggen voor ondernemers. Als u het formulier hebt verstuurd, krijgt u een ontvangstbevestiging van de intrekking van uw verklaring.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.