Desinvesteringsbijtelling

Hebt u bedrijfsmiddelen vervreemd (onder andere verkocht of geschonken) waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling. U bent verplicht een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U verkoopt of schenkt de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.
  • De waarde van die bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan € 2.800 (in 2023 was dit € 2.600).

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt vervreemd. De bijtelling is echter nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

Wij zien het ook als vervreemding, als u het bedrijfsmiddel:

  • bestemt voor verhuur (dit geldt alleen bij de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, niet bij de Energie- en de Milieu-investeringsaftrek)
  • overbrengt naar uw privévermogen
  • niet binnen 12 maanden na de investering in gebruik neemt en binnen die periode ook nog niet 25% van de aankoopprijs hebt betaald
  • niet in gebruik neemt binnen 3 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed

Desinvesteringsbijtelling bij staking van uw onderneming

Staakt u (een deel van) uw onderneming? Dan geldt de desinvesteringsbijtelling voor de bedrijfsmiddelen die u binnen de desinvesteringstermijn bij de staking vervreemdt of overbrengt naar uw privévermogen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.