Geen recht op investeringsaftrek

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • Investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen. Op sommige investeringen in woonhuizen kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • Personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer. Op sommige auto’s (zoals waterstofauto’s) kunt u wel milieu-investeringsaftrek krijgen.
  • Bedrijfsmiddelen die voor ten minste 70% zijn bestemd voor verhuur (alleen uitgesloten voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) of voor gebruik in het buitenland.
  • Bedrijfsmiddelen die u van uw privévermogen overbrengt naar het vermogen van uw onderneming.
  • Investeringen waarvoor u verplichtingen aangaat tegenover personen die behoren tot uw huishouden, bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouden. Als u bijvoorbeeld een bedrijfsmiddel koopt van uw vader, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek.

Als u ondernemer bent en een bedrijfsmiddel koopt van de bv waarvan u aandeelhouder bent, hebt u in principe geen recht op investeringsaftrek. U kunt wel verzoeken om ontheffing voor de uitsluiting van de investeringsaftrek.Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon.

Minimum investeringsbedrag

Bedrijfsmiddelen met een investeringsbedrag van minder dan € 450 komen niet in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek is het  minimale investeringsbedrag € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Kunt u de btw op de aanschaf terugkrijgen, dan neemt u voor de investeringsaftrek het aanschafbedrag exclusief btw. Hebt u geen recht op btw-aftrek, bijvoorbeeld omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan gaat u uit van het investeringsbedrag inclusief btw.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.