Melden bij RVO

Als u aanspraak wilt maken op EIA, MIA of VAMIL, moet u uw investering vooraf melden bij RVO.

Melden binnen 3 maanden

U moet de investering melden binnen 3 maanden nadat u de investeringsverplichting bent aangegaan. Het aangaan van een verplichting is bijvoorbeeld het tekenen van een koopovereenkomst.

Hebt u het bedrijfsmiddel niet gekocht, maar voortgebracht (zelf gemaakt)? Dan moet u de investering melden binnen drie maanden na het einde van het kalenderkwartaal waarin de voortbrengingskosten zijn gemaakt.

Investering melden

Zie ook

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Bij een fiscale eenheid moet de moedermaatschappij de investering melden, ook als de investering is gedaan door de dochtermaatschappij. In de praktijk worden meldingen door de dochtermaatschappij onder omstandigheden ook geaccepteerd.

Lease

U kunt EIA of MIA/VAMIL aanvragen bij financial lease van een nieuw bedrijfsmiddel. Bij operational lease kan alleen de leasemaatschappij de EIA of MIA/VAMIL aanvragen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.