Zelfstandigenaftrek

U krijgt de zelfstandigenaftrek als u voldoet aan alle volgende voorwaarden:

U krijgt geen zelfstandigenaftrek over de winst die u hebt behaald als medegerechtigde.

In uw aangifte inkomstenbelasting krijgt u een aantal vragen om te bepalen of u recht hebt op de aftrek. Als dat zo is, wordt de zelfstandigenaftrek automatisch afgetrokken van uw winst.

De zelfstandigenaftrek is niet meer dan het bedrag van de winst vóór ondernemersaftrek. Deze beperking geldt niet als u in aanmerking komt voor de startersaftrek.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2024 om het bedrag te bepalen dat u in 2024 mag aftrekken.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2023 om het bedrag te bepalen dat u in 2023 mag aftrekken.

Ga naar zelfstandigenaftrek 2022 om het bedrag te bepalen dat u in 2022 mag aftrekken.

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek

Is uw winst te laag om de zelfstandigenaftrek geheel toe te passen?
Dan kunt u het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekenen in de volgende 9 jaar.
Zie voor meer informatie Verrekenen niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek.
U vindt daar ook informatie over het verrekenen bij overlijden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.