Belastingrente betalen bij inkomstenbelasting

Doet u aangifte vóór 1 mei?

Doet u aangifte inkomstenbelasting? Dan betaalt u geen belastingrente als u aangifte doet vóór 1 mei volgend op het jaar waarover u belastingaangifte doet. Alleen als wij afwijken van uw aangifte kan het zijn dat u dan toch belastingrente moet betalen.

Bent u ondernemer en werkt u met een gebroken boekjaar? Bij een gebroken boekjaar moet u aangifte doen binnen 3 maanden na afloop van het boekjaar.

Doet u later aangifte of moeten wij afwijken van de aangifte?

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei, of moeten wij bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte, dan betaalt u rente over de belasting die u moet betalen.

Ontvangen wij uw aangifte op of na 1 mei en hoeven we niet af te wijken van de aangifte? Dan berekenen we rente vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet, tot maximaal 19 weken te rekenen na de ontvangst van uw aangifte. De berekening van de belastingrente eindigt in elk geval 6 weken na de datum op de aanslag, als dat een kortere periode is dan de genoemde 19 weken.

Moeten we bij het opleggen van de aanslag afwijken van uw aangifte? Dan berekenen we rente. De belastingrenteperiode begint vanaf 1 juli volgend op het jaar waarover u aangifte doet en eindigt 6 weken na de datum op de aanslag. Dit geldt ook als u de aangifte hebt ingediend voor 1 mei.

Navorderingsaanslag

Hebt u al een definitieve aanslag ontvangen? En zien wij nieuwe feiten waardoor wij de aanslag moeten wijzigen? Dan krijgt u een navorderingsaanslag. Bij zo'n aanslag loopt de berekeningsperiode van 1 juli na het aangiftejaar tot 1 maand na de datum op de aanslag.

Voorbeelden belastingrente

Voorbeeld 1

U doet aangifte vóór 1 mei 2022 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen

U hebt op 30 april 2022 aangifte gedaan over 2021. U krijgt een aanslag voor een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 3 december 2022. Voor deze aanslag hebben wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen overgenomen.

U betaalt geen belastingrente

U hoeft geen belastingrente te betalen, want:

  • U hebt vóór 1 mei 2022 aangifte gedaan.
  • Wij hebben de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overgenomen.

Voorbeeld 2

U doet aangifte na 1 mei 2022 en wij nemen uw gegevens over zonder wijzigingen

U doet op 3 mei 2022 aangifte over 2021. U krijgt een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 3 december 2022. Voor deze aanslag nemen wij de gegevens uit uw aangifte zonder wijzigingen over.

U betaalt belastingrente

U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag. Want u hebt de aangifte na 1 mei 2022 ingediend en wij hebben de aanslag na 1 juli 2022 (in dit voorbeeld 3 december 2022) opgelegd.

Hoe wordt de periode vastgesteld?

Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Nemen wij de gegevens uit uw aangifte over? Dan beperken wij de periode waarover wij rente berekenen tot 19 weken na ontvangst van uw aangifte (dat is het maximum aantal weken waarover wij belastingrente berekenen als wij uw aangifte overnemen zonder wijzigingen). 19 weken vanaf 3 mei is 13 september. Wij berekenen daarom belastingrente over de periode van 1 juli 2022 tot en met 13 september 2022.

Hoeveel betaalt u?

Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 250. Wij rekenen rente van 1 juli 2022 tot en met 13 september 2022. Dat is 2 maanden en 13 dagen, bij elkaar 73 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
73/360 x 4% x € 250 = € 2.
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)

Voorbeeld 3

U doet aangifte vóór 1 mei 2022 en wij wijken af van uw gegevens

U doet op 28 april 2022 aangifte over 2021. Wij verbeteren het inkomen uit uw aangifte. Dat doen wij overigens alleen nadat wij u daarover hebben geïnformeerd. Met dit nieuwe inkomen krijgt u een aanslag met een te betalen bedrag. De datum van de aanslag is 10 december 2022.

U betaalt belastingrente

U betaalt belastingrente over het bedrag van de aanslag, omdat wij moeten afwijken van de gegevens uit uw aangifte.

Hoe wordt de periode vastgesteld?

Wij berekenen rente vanaf 1 juli na het aangiftejaar. Wij moeten afwijken van uw aangifte. Daardoor eindigt de periode niet 19 weken na uw aangifte, maar 6 weken na de datum op uw aanslag. Wij berekenen belastingrente over de periode van 1 juli 2022 tot en met 21 januari 2023.

Hoeveel betaalt u?

Stel, u hebt een te betalen aanslag van € 2.500. Wij rekenen rente van 1 juli 2022 tot en met 21 januari 2023. Dat zijn 6 maanden en 21 dagen, bij elkaar 201 dagen (elke maand krijgt 30 dagen).

U betaalt aan rente:
201/360 x 4% x € 2.500 = € 55
(Wij ronden de uitkomst van de rekensom af naar beneden op hele euro's.)

Hoe hoog is de rente?

Het actuele rentepercentage staat in het Overzicht percentages belastingrente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.